Green Up Yourself

Spodbujati podjetništvo in zaposljivost podeželske mladine v Evropi preko usposabljanj o zelenih in podjetniških veščinah ter s spodbujanjem zelenega podjetništva

Cilji

C.1

Ugotovitev potreb po usposabljanju, zelene zaposlitvene niše in dobre prakse v zvezi z zelenim zaposlovanjem v Evropski uniji’.

C.2

Razviti program usposabljanja ter inovativna digitalna orodja za spodbujanje zelenih znanj in podjetništva za mlade

C.3

Usposobiti strokovnjake, ki delajo z mladimi, za zelene in podjetniške veščine

C.4

Spodbujanje zaposljivosti brezposelnih mladih na podeželju Evropske unije z usposabljanjem o zelenih veščinah, promocijo in ozaveščanjem o zelenih zaposlitvenih priložnostih

C.5

Spodbujanje mreženja na evropski ravni in podpora drugim subjektom, ki si prizadevajo za izboljšanje vključevanja ranljivih skupin na delo in spodbujanje zelenega zaposlovanja

C.6

Ozaveščanje prebivalcev Evropske unije o vprašanjih, povezanih z zaposlovanjem in zelenim podjetništvom ter nastajajočimi tržnimi nišami na podeželju’

Rezultati

Raziskovanje zaposlitvenih niš in potreb po usposabljanju mladih na podeželju z vidika zaposlovanja in zelenega podjetništva.

Modul usposabljanja o zaposlovanju in zelenem podjetništvu za mlade in strokovnjake

Virtualna učna platforma

Pilotiranje

Kampanja ozaveščanja

Platforma

Inovativna učna platforma za pomoč pri spodbujanju podjetništva in zaposljivosti mladih v podeželskih okoljih.

Partnerji

6 partnerjev iz Cipra, Grčije, Italije, Severne Makedonije, Slovenije, Španije.

Na kratko o projektu Green Up Yourself

FUNDING

Pobuda je sofinancirana v okviru programa Evropske komisije Erasmus+, ključni ukrep 2 – Partnerstva za sodelovanje na področju mladine.

CONSORTIUM

6 partnerjev iz Cipra, Grčije, Italije, Severne Makedonije, Slovenije, Španije

DURATION

marec 2023– februar 2025

Erasmus+ Project: 2022-2-ES02-KA220-YOU-000096446
Privacy Policy | Cookies Policy

Obiščite naše družbene medije z novicami o dejavnostih projekta Green Up Yourself!
Projekt Green Up Yourself je sofinanciran s strani programa Erasmus+ Evropske unije. Vsebina te spletne strani je izključna odgovornost partnerstva in niti Evropska komisija niti Španska nacionalna agencija (ANE) nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.
Návrat hore